Эрхэм зорилго

Монголын мэдээлэл технилогийн салбарт ажиллаж байгаа болон энэ чиглэлээр ажиллах хүсэлтэй залуу мэргэжилтэн, боловсон хүчний мэдлэг, боловсролыг олон улсын түвшинд хүргэн бэлтгэх. Энэ салбарт хамтран ажиллах сонирхолтой хүмүүс, аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн нэгдсэн зохион байгууллатад оруулан өндөр чанартай бүтээгдхүүнийг гадаад, дотоодын зах зээлд гаргах боломжоор ханган тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр ашигийг дээшлүүлэхэд туслах нь манай холбооны үндсэн зорилго юм.