Бидний тухай

Монголын залуу програмистуудын холбоо нь Монгол Улсын мэдээллийн технологийн салбарт ажиллаж байгаа болон энэ чиглэлээр ажиллах хүсэлтэй залуу мэргэжилтэн, боловсон хүчний мэдлэг, ур чадварыг олон улсын түвшинд хүргэх, тус салбарт ажиллах сонирхолтой хувь хүмүүс, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дэмжих үндсэн зорилготой 2010 оны 2 дугаар сарын 5-нд байгууллагдсан.


Холбооны Лого:

Холбооны туг:

Title 2